o mnie


dr n. med Radosław Chądzyński,

specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych

Nazywam się Radosław Chądzyński. Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie, obecnie jestem pracownikiem warszawskiej Kliniki Kardiologii.

Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych zdobywałem w Klinice Pneumonologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w Klinice Endokrynologii MSW. Uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych po przystąpieniu do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Obroną rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena zaburzeń w układzie odpornościowym czynnych i biernych palaczy papierosów” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym uzyskałem stopień doktora nauk medycznych.

W codziennej pracy zajmowałem się przede wszystkim pracą z pacjentem, w mniejszym stopniu pracą dydaktyczną oraz naukową. Służę pomocą w nagłych zachorowaniach, prowadzę pacjentów z chorobami przewlekłymi takimi jak choroby serca, cukrzyca, choroby reumatologiczne, zajmuję się opieką nad pacjentami starszymi.

W 2006 i 2007 roku pracowałem jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, internista w Medicover, później podjąłem się opieki nad pacjentami terminalnie chorymi w hospicjum domowym.

Od moich Nauczycieli medycyny przejąłem zamiłowanie do interny, do wielowątkowego spojrzenia na chorego.

Publikacje:
1. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Chądzyński R, Chazan R. Terapia 2011;266(12).
2. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu. Chądzyński R. Choroby układu oddechowego w praktyce lekarza opieki podstawowej pod redakcją Ryszardy Chazan, 2010 str. 478-482. ISBN 978-83-264-0094-0
3. Reakcja sarkoidalna wokół gruczolakoraka płuca lewego u 50-letniego chorego. Stępień J, Domagała-Kulawik J, Chądzyński R, Kupis W, Chazan R. Pneumonologia i Alergologia Polska 2010; 78 (4) str. 302-305
4. Ocena przydatności oznaczania stężenia tlenku węgla w powietrzu wydychanym. Woźniak K, Moes A, Chądzyński R, Domagała-Kulawik J. Przegląd Lekarski 2009;66(10) str. 632-635
5. Narażenie na palenie bierne wśród czynnych palaczy tytoniu i osób niepalących. Chądzyński R, Woźniak K, Nowogórska A, Domagała-Kulawik J. Pneumonologia i Alergologia Polska 2009;77(5) str. 440-445
6. Narażenie na dym tytoniowy u chorych na astmę oskrzelową. Chądzyński R, Wiwała J, Domagała-Kulawik J, Chądzyńska J, Chazan R. Magazyn Alergologiczny 2005 Tom II, 4(8) str. 230-235
7. Alergiczny nieżyt nosa. Domagała-Kulawik J, Chądzyński R. Gabinet Prywatny 2003 2(112) str.46-53.

Lista moich aktualnych publikacji: publikacje…

 

 

Proszę sprawdzić jak ocenili mnie pacjenci, za opinie bardzo dziękuję ?

http://radoslaw.chadzynski.mp.pl/

 

 

 

Przykładowe certyfikaty z ostatnich konferencji i kursów: