opis wizyty

Konsultacja lekarska stacjonarna i domowa wyglądają podobnie.

Wizyta obejmuje badanie lekarskie, analizę sytuacji chorobowej, zaopatrzenie pacjenta w potrzebne recepty (również refundowane przez NFZ), w zaistniałej konieczności zaświadczenie o niezdolności do pracy na druku ZUS ZLA (zwolnienie, L4), a także wystawienie skierowania na potrzebne badania diagnostyczne lub skierowanie do szpitala.

W sytuacjach tego wymagające przeprowadzane jest badanie otoskopowe ucha, nieinwazyjny pomiar wysycenia krwi tętniczej tlenem,  badanie CRP z kropli krwi z palca, badanie moczu testem paskowym, glukozy we krwi przy pomocy glukometru, ocena  szczytowego przepływu wydechowego PEF, podanie doraźnie wymaganych leków (obniżających ciśnienie, antybiotyków w zastrzyku).

Diagnostyka kardiologiczna – możliwa do przeprowadzenia zarówno w gabinecie jak i w domu pacjenta.

Możliwe jest wykonanie EKG w domu pacjenta oraz założenie 24-godzinnego pomiar ciśnienia tętniczego ABPM oraz Holter EKG.

Więcej na stronie: EKG i holter ciśnieniowy.
Możliwe jest również wykonanie spirometrii.

Drobne zabiegi medyczne możliwe do przeprowadzenia również w domu:

Istnieje możliwość płukania ucha, założenia cewnika do pęcherza moczowego oraz zdjęcia szwów. Te procedury proszę zgłaszać podczas rozmowy telefonicznej, gdyż wymagają dodatkowego przygotowania.

Więcej na stronach:
płukanie ucha
założenie cewnika do pęcherza moczowego

Jak przygotować się do wizyty lekarskiej

W trakcie rozmowy zostaną zadane pytania o objawy, ich natężenie i czas trwania, obecność współistniejących chorób.
Warto przygotować listę przyjmowanych przez pacjenta leków na stałe. Cennych informacji dostarcza poprzednia dokumentacja medyczna – wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych, radiologicznych (zarówno opisy jak i obrazy – klisze, płyty CD).

Zwolnienie na druku ZUS ZLA (L4) wymaga NIPu pracodawcy.

W warunkach domowych podczas wybrania przez Państwa miejsca do rozmowy warto uwzględnić konieczność wypełniania dokumentacji medycznej. Jeśli stan pacjenta wymaga, aby badanie odbywały się przy jego łóżku, dobrze gdy lekarz może usiąść na krześle obok łóżka pacjenta.