nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze to trwałe podwyższenie ciśnienia krwi w tętnicach krążenia systemowego, które powoduje uszkodzenie tkanek i narządów.

Nadciśnienie tętnicze może doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu, powstania tętniaka rozwarstwiającego aorty, doprowadzić do niewydolności nerek, ślepoty, a także powodować zaburzenia pamięci.

Osoby ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym żyją krócej.

 

Nadciśnienie pierwotne jest chorobą występuje u co trzeciego dorosłego Polaka, liczba osób chorych stale rośnie, a wiele osób nie wie, że ma nadciśnienie.

Do powstania nadciśnienia tętniczego przyczyniają się czynniki genetyczne i tak zwane  środowiskowe, wśród których można wymienić nadmierne spożywanie soli, brak aktywności fizycznej, otyłość oraz stres.

 

Nadciśnienie tętnicze może przez wiele lat pozostawać w ukryciu i nie dawać objawów. U niektórych osób wysokie ciśnienie tętnicze może powodować bóle głowy, powodować łatwą męczliwość. Często rozpoznanie stawiane jest dopiero w związku z wystąpieniem powikłań nadciśnienia.

 

W celu rozpoznania nadciśnienia tętniczego lub oceny jego kontroli możemy stosować pomiary tradycyjne, dostępne jest również automatyczne monitorowanie ciśnienia, tzw. holter ciśnieniowy.

 

W leczeniu stosuje się metody niefarmakologiczne, tj redukcję spożycia soli w diecie, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcję masy ciała oraz metody farmakologiczne. Zazwyczaj osiągnięcie prawidłowej kontroli ciśnienia tętniczego wymaga łącznego zastosowania dwóch lub trzech grup leków przeciwnadciśnieniowych.

 

Leki dobierane są indywidualnie dla każdego pacjenta. Nieco inaczej leczymy nadciśnienie tętnicze u kobiet niż u mężczyzn, inaczej u pacjentów z cukrzycą czy chorobą wieńcową, inaczej w wieku podeszłym.

Należy pamiętać, że nagły i znaczny wzrost ciśnienia tętniczego może powodować stan zagrożenia życia.

 

Wartością graniczną dla pomiarów wykonanych przez personel medyczny jest 140/90 mmHg.

W pomiarach domowych ciśnienie tętnicze nie powinno przekraczać 130-135/80mmHg

 

Technika pomiaru ciśnienia tętniczego

 • Odpowiednio skalibrowany aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego.
 • Przed badaniem należy odpocząć kilka minut
 • Badanie wykonujemy w pozycji siedzącej.
 • Ręka, stopy i plecy powinny być podparte na podłożu.
 • Pierwszy pomiar wykonuje się na obu kończynach.
 • Kolejne pomiary na ramieniu, na którym zanotowano wyższy pomiar (może to być lewa lub prawa ręka)

 

Wskazania do wykonania 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia (holter ciśnieniowy)

 • znaczne wahania pomiarów w spoczynku
 • znaczne różnice pomiędzy pomiarami samodzielnymi, a pomiarami wykonanymi przez lekarza
 • u chorujących na cukrzycę lub jaskrę
 • u kobiet z nadciśnieniem tętniczym w ciąży

 

Korzyści z 24-godzinnego automatycznego pomiaru ciśnienia

 • ocena ciśnienia również w godzinach nocnych
 • ocena maksymalnych wartości w różnych sytuacjach życiowych (stres, wysiłek)
 • ocena minimalnych wartości (różnicowanie przyczyn zawrotów głowy, zasłabnięć)

 

Główne grupy leków przeciwnadciśnieniowych

 1. diuretyki
 2. β-blokery
 3. antagoniści kanału wapniowego
 4. inhibitory konwertazy angiotensyny
 5. blokery receptora angiotensynowego

 

Odpowiednio wcześnie wykryte nadciśnienie tętnicze pozwala na lepsze i dłuższe życie, dzięki oszczędzaniu serca, ale również innych narządów – w szczególności mózgu i nerek.

 

 

Wszelkie prawa do tekstu zastrzeżone przez autora

© wizytydomowe.net