zaświadczenia lekarskie

Posiadam kwalifikacje do wystawiania zaświadczeń:

  • o czasowej niezdolności do pracy (zwolnienie, L4, ZUS ZLA – dostępne w czasie każdej wizyty),
  • o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkołach średnich lub wyższych,
  • o przebiegu dotychczasowego leczenia,
  • o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego.
  • istnieje możliwość wystawienia orzeczenia o zdolności do kierowania pojazdami kategorii B oraz C na potrzeby egzaminu do uzyskania prawo jazdy.

Proszę o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia szczegółów.